Finał akcji w woj. lubelskim

W dniach 30-31 marca miał miejsce finał lubelskiej części ogólnopolskiej akcji „Ogrzej Polskę”. Odbywał się w Lublinie w CHARYTATYWNYM STOWARZYSZENIU NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU „Nadzieja”. Rękodzielnicy przekazali podopiecznym w/w organizacji komplety rękodzielniczych wyrobów.

Od listopada do marca wolontariusze przekazali na cele akcji: 299 czapki, 12 dużych kocy i wiele innych.